pracujemy od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

Pomoce naukowe

W Montessori dzieci korzystają z materiałów dydaktycznych podzielonych na 5 działów.

W życiu praktycznym znajdują się pomoce rozwijające drobne mięśnie dłoni i umiejętności takie jak: przelewanie wody, posługiwanie się łyżką, chochlą, szczypcami, nożycami, sortowanie przedmiotów, przyszywanie guzików, wiązanie kokardek, krojenie owoców itp. Dzięki materiałom z tego działu dziecko zdobywa także coraz większą samodzielność i niezależność od zbyt dużej ingerencji osób dorosłych. Pomoce te uczą cierpliwości, wytrwałości, dają radość działania oraz poczucie bycia potrzebnym. Kształtują postawę wiary we własne możliwości. Pomoce życia praktycznego mają także na celu ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, drobnych mięśni palców, odpowiedniego napięcia mięśniowego oraz rozwój chwytu pęsetowego – warunków niezbędnych do nauki pisania.

Sensoryka pozwala dzieciom na doświadczanie za pomocą zmysłów, wprowadza je w świat kolorów, wielkości, kształtów, faktur. Pomoce sensoryczne mają na celu uwrażliwienie wszystkich zmysłów dziecka, poprzez które poznaje świat. Dzięki nim uczy się rozróżniać i klasyfikować wielkości, poznaje kolory, smaki, zapachy, faktury; sensorycznie poznaje figury i bryły geometryczne, doświadcza początków geometrii. Poznaje pojęcia i nazwy, dzięki którym może później opisywać świat. Pomoce te uczą również logiki i pozwalają doświadczyć uporządkowania. Rozwijają kreatywność.

W dziale językowym poszerzają swoje słownictwo, uczą się pisać oraz czytać. Pomoce z zakresu edukacji językowej wprowadzają dziecko w świat pisania i czytania wtedy, kiedy jest ono na to gotowe. Dzieci poznają wzrokowo i dotykowo litery. Ćwiczą słuch fonemowy, aby następnie móc stopniowo uczyć się czytać. Pojawia się także, dzięki konkretnym działaniom, pierwszy kontakt dziecka z gramatyką. Karty językowe tworzone przez nauczycieli pomagają we wzbogacaniu słownika biernego i czynnego dzieci.

Kolejna grupa materiałów służy do kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych. Materiał z zakresu edukacji matematycznej wprowadza dziecko w świat liczb i działań matematycznych. Na początku poznaje ono wielkości 1 – 10, cyfry, liczby parzyste i nieparzyste; później może doświadczyć układu dziesiętnego – zmieniających się kategorii matematycznych zaczynając od jedności, poprzez dziesiątki, setki aż do tysięcy. Poznaje także symbole liczbowe pozwalające na opisanie konkretnego materiału matematycznego. Wykonuje cztery działania arytmetyczne na materiale konkretnym, ukazujące sedno tych procesów.

Pomoce z tzw. edukacji kosmicznej wprowadzają dziecko w świat przyrody i różnych kultur. Dział kulturowy obejmuje szereg różnorodnych pomocy związanych z historią, geografią, astronomią, biologią w tym botaniką, zoologią i anatomią. Dzieci zostają wprowadzone w świat natury we wszystkich jej aspektach. Poznają także inne kontynenty i kraje, warunki życia, tradycje i zwyczaje ich mieszkańców. Zgłębiają również wiedzę o Polsce. Dzięki materiałom z tego działu dzieci zostają wprowadzone w szeroko rozumianą kulturę.

Czas obcowania z pomocami nazywamy pracą, bo choć dla dziecka jest to zabawa, jego umysł i organizm wykonuje ogromną pracę, jaką jest skupienie się na działaniu i nabycie nowej umiejętności. Na półkach znajduje się materiał rozwojowy, który opracowała sama M.Montessori.
Co ciekawe każda pomoc jest tylko w jednym egzemplarzu aby dzieci mogły nauczyć się czekania na własną kolej. Oprócz materiału montessoriańskiego w przedszkolu znajdują się również inne pomoce. Raczej nie ma miejsca na plastik i pstrokaciznę.

Przedszkole wspiera samoobsługę „Pomóż mi to zrobić samodzielnie”- to maksyma tej metody. Dzieci ubierają się same, nakładają sobie jedzenie, a nawet po sobie zmywają.