pracujemy od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

Przedszkole prowadzone jest metodą pedagogiczną dr Marii Montessori dlatego grupy są mieszane wiekowo.

Żłobek (od 15 miesięcy do 2,5 roku życia )
Przedszkole (od 2,5 roku życia do 7 roku życia)

Zgłoszenia do żłobka i przedszkola zbieramy cały rok.

Wpisowe w roku 2023/2024 – 700 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Przyjęcie do żłobka i przedszkola następuje po:

  • wypełnieniu karty zgłoszeniowej dziecka do żłobka bądź przedszkola, bezpośrednio poprzez stronę internetową pod zakładką kontakt
  • indywidualnej rozmowie z dyrektorem placówki
  • zawarciu umowy o świadczenie usługi dydaktyczno- wychowawczej

Zapisy do programu Przedszkola i Żłobka Montessori

Przyjęliśmy zasadę równych szans w rekrutacji dzieci do programu

  • Dzieci zapisywane do programu przedszkolnego muszą mieć skończone minimum 2,5 roku.
  • Dzieci zapisywane do grupy żłobkowej muszą mieć ukończone 15 miesięcy.

Nasza placówka monitorowana jest przez Polski Instytut Montessori

Nasz budynek obejmuję powierzchnię 500 m2 i jest specjalnie zaprojektowany pod placówkę Montessori.  Zależy nam aby Nasze przedszkolne dzieci miały odpowiednio dostosowane otoczenie do prawidłowego rozwoju.
Do dyspozycji dzieci jest przeznaczony montessoriański plac zabaw o powierzchni 1000 m2.

Zapewniamy dzieciom duże przestronne sale z pięknymi tarasami, gdzie będą mogły z nich korzystać w czasie pracy własnej . W centrum pedagogiki Marii Montessori jest dziecko, dla którego stwarza się odpowiednie środowisko- otoczenie.