pracujemy od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.

Dr Maria Montessori

Metoda Montessori

 

Dr Maria Montessori uważała, że dzieci w różnym wieku chłoną wiedzę w inny sposób, dlatego każdy etap programu Montessori został opracowany w oparciu o potrzeby dzieci danej grupy wiekowej. Dziecko w wieku przedszkolnym chce wiedzieć wszystko o wszystkim. Ta wewnętrzna ciekawość jest wspaniałą cechą, która pomaga mu rozwijać zamiłowanie do nauki.

Zintegrowany program nauczania jest główną zaletą edukacji Montessori. Dziecko odkrywa – jak nierozerwalnie – literatura, nauka, sztuka, natura, historia czy matematyka związane są z życiem.
Nauczyciele Montessori poznają i rozwijają predyspozycje każdego dziecka i właśnie dlatego angażuje się ono w pracę, która odpowiada jego potrzebom i gotowości.

 • Dziecko pracuje indywidualnie z wybranym przez siebie materiałem, dostosowanym do jego rozwoju, potrzeb i zainteresowań.
 • Dziecko wybiera miejsce, formę pracy i czas jaki chce danemu zadaniu poświęcić.
 • Odpowiednio przygotowane otoczenie edukacyjne mobilizuje do działania.
 • Nauczyciel jest przewodnikiem i obserwatorem dziecka.
 • Materiał dydaktyczny Montessori jest tak skonstruowany, że umożliwia samodzielną naukę dziecka.
 • Pomoce dydaktyczne podzielone na poszczególne działy są elementami świata rzeczywistego.
 • Grupy zróżnicowane wiekowo powodują, że dzieci uczą się wzajemnie od siebie, rozwijają samodzielność i niezależność od dorosłych.
 • Odzwyczajanie od nagrody i kary, dzięki czemu następuje naturalny rozwój i kształtowanie się wewnętrznej samodyscypliny dziecka.
 • Materiał utrwalany jest poprzez możliwość powracania do wcześniejszych zadań i związanych z nimi odczuciami wewnętrznymi.
 • Szeroki wachlarz pomocy sensorycznych, za pomocą, których dziecko rozwija wszystkie swoje zmysły i myślenie przestrzenne, niezbędne do matematyki.
 • Rozwijanie poszanowania dla pracy własnej i innych przez tzw. „lekcje ciszy”.

Znani Montessorianie