pracujemy od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

Nasza Placówka

Główne założenie koncepcji i pracy przedszkola

Misja przedszkola:

 „ Nasze przedszkole to miejsce, w którym zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę
w atmosferze bezpieczeństwa i tolerancji, w duchu idei integracji i pedagogiki Marii Montessori”

 

Cele :

Naszym celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o własnej wartości człowieka.

Realizujemy naszą misję poprzez stawianie sobie celów, takich, jak: wewnętrzne doskonalenie nauczycieli, wspieranie w samorozwoju wychowawczym rodziców, rozpowszechnianie pedagogiki Montessori, wspomaganie rozwoju dzieci ,współpracę z innymi ośrodkami Montessori w Polsce i na świecie, propagowanie postaw wyrażających się szacunkiem i miłością do drugiego człowieka.

 “ To, co dziecko zabiera do domu w swojej głowie i sercu, jest ważniejsze niż to, co zabierze w swoich dłoniach.” M.Montessori

Przekonania religijne i tradycje kulturowe Przedszkola

 W Przedszkolu szanowane są przekonania religijne wszystkich przyjętych do naszego programu rodzin i nauczycieli. Wspieramy edukację wielokulturową, zachęcając rodziny do dzielenia się z nami elementami swoich tradycji, ale mamy za istotne założenia pedagogiki Marii Montessori, która wyrosła na podwalinach filozofii chrześcijańskiej, a więc odnosimy się do wartości uniwersalnych, takich, jak poszanowanie i miłość do drugiego człowieka, świata roślin i zwierząt.

W Przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w Katechezie Dobrego Pasterza.

W placówce wprowadza się elementy obchodzenia Świąt uznanych w Polsce za narodowe, a więc także Święta kościelne. Personel uznaje wagę Świąt innych kultur, dla poszczególnych dzieci i rodzin, jeśli rodzice wyrażą  taką wolę. W takim wypadku rodzice mogą zaproponować przedszkolu podzielenie się z innymi dziećmi tradycjami i sposobami obchodów Świąt dla nich ważnych.

Wizja przedszkola

  • Zapewniamy każdemu dziecku warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju
  • Pracujemy zgodnie z filozofią M. Montessori .
  • Realizujemy innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi, rodzicami oraz środowiskiem
  • Aktywizujemy rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola
  • Pomagamy dzieciom poznawać, tworzyć i rozumieć siebie i otaczający świat

Staramy się realizować działania służące budzeniu przywiązania do tradycji i kultury własnej rodziny, regionu i naszego kraju w powiązaniu z dziedzictwem kulturowym Europy

 

Dlaczego Montessori ?

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju:

  • intelektualnego
  • fizycznego
  •  duchowego
  • społecznego
  • kulturowego.

Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność oraz kształtuje umiejętności współdziałania w grupie.

Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości i w formowaniu prawidłowego charakteru.

Dr  Maria Montessori uważała, że dzieci w różnym wieku  chłoną wiedzę w inny sposób, dlatego każdy etap programu Montessori został opracowany w oparciu o potrzeby dzieci danej grupy wiekowej. Dziecko w wieku przedszkolnym chce wiedzieć wszystko o wszystkim. Ta wewnętrzna ciekawość jest wspaniałą cechą, która pomaga mu rozwijać zamiłowanie do nauki.

Zintegrowany program nauczania jest główną zaletą edukacji Montessori. Dziecko odkrywa – jak nierozerwalnie – literatura, nauka, sztuka, natura, historia czy matematyka związane są z życiem.

Nauczyciele Montessori poznają i rozwijają predyspozycje każdego dziecka i właśnie dlatego angażuje się ono w pracę, która odpowiada jego potrzebom i gotowości.

Nasz budynek obejmuję powierzchnię 500 m2 i jest specjalnie zaprojektowany pod placówkę Montessori.  Zależy nam aby Nasze przedszkolne dzieci miały odpowiednio dostosowane otoczenie do prawidłowego rozwoju.
Do dyspozycji dzieci jest przeznaczony montessoriański plac zabaw o powierzchni 1000 m2.

Zapewniamy dzieciom duże przestronne sale z pięknymi tarasami, gdzie będą mogły z nich korzystać w czasie pracy własnej . W centrum pedagogiki Marii Montessori jest dziecko, dla którego stwarza się odpowiednie środowisko- otoczenie.